MAALÄMPÖ - Asennukset ja huollot

Maalämpö on tänä päivänä erittäin suosittu lämmölähde uudisrakennuksissa ja on myös yksi erittäin varteenotettava vaihtoehto lämmönlähdettä valittaessa esim. vanhan öljylämmityskattilan tilalle.

Ainoa "vaatimus" maalämmölle on tuleva, tai jo olemassa oleva vesikiertoinen lämmitystapa. Kuitenkaan olemassa oleva sähkölämmityskään ei estä valitsemasta tilalle maalämpöä. Silloin vain asennetaan kohteeseen uudet, oikein mitoitetut lämmityspatterit ja niille putkisto.
Käytännössä maalämpö on siis mahdollista toteuttaa lähes joka kohteeseen.

Maalämpöpumppu ottaa tarvitsemansa lämpöenergian yleensä joko lämpökaivosta, tai sitten maahan kaivettavasta lämmönkeruuputkistosta. Monesti kuitenkin tontin koko tai maaperän koostumus rajoittaa maahan kaivettavan putkiston käyttömahdollisuutta.

Suoritamme ruotsalaisten NIBE maalämpöpumppujen asennuksia tarvittaessa "avaimet käteen"- periaatteella.
Yhteistyökumppaneinamme toimii lämpökaivoja poraava yritys, sekä kaivinkoneurakoitsija maahan kaivettavien putkien asennusta varten. Näin voimme tarjota asiakkaalle koko paketin alusta loppuun saakka.
Paketti sisältää mm:
- kohteeseen perehtyminen ja kartoitus
- kohteen lämmitystarpeen mitoituslaskelma
- sopivan tehoisen pumppumallin valinta
- lämpökaivon poraus / maaputkiston asennus
- lämpöpumpun asennus ja käyttöönotto
- käytönopastus loppukäyttäjälle
- asetusten tarkastus ja hienosäätö kohteen mukaan

Myös NIBE lämpöpumppujen takuuasiat ja huolto hoituu meidän toimestamme